یک هزار دستگاه وسایل سرمایشی بین نیازمندان توزیع شد


مدیرکل کمیته امداد قزوین گفت: طی سال جاری 600 دستگاه کولر آبی و 400 دستگاه پنکه بین نیازمندان تحت پوشش این نهاد در استان توزیع شد.
به گزارش از روابط عمومی اداره کل کمیته امداد استان، مجید مومنی افزود: میزان اعتبار هزینه شده برای خرید این تعداد وسایل سرمایشی از محل کمک‌های خیرین و صدقات تامین شده است. وی با بیان اینکه در روزهای تابستان و گرمای شدید حاکم بر جوّ کشور مهم‌ترین نیاز مددجویان وسایل خنک‌کننده است؛ اضافه کرد: برای خرید این تعداد دستگاه خنک‌کننده 2 میلیارد و 400 میلیون ریال هزینه شده است. مدیرکل کمیته امداد استان ادامه داد: این طرح همانند همه طرح‌های دیگر با محوریت مناطق محروم استان در حال اجراست؛ چراکه یکی از رویکردهای کمیته امداد اجرای برنامه‌های مختلف با برنامه‌ریزی توام با عدالت است. مومنی با اشاره به اینکه فصل جدیدی از تعامل بین این نهاد و خیران به منظور رفع نیازهای معیشتی محرومان قزوینی آغازشده است؛ گفت: رویکرد کمیته امداد ارائه خدمات متناسب با نیاز روز مددجویان تحت حمایت است از این رو از بسترهای مختلف و توانایی‌های اقشار مردم برای تحقق این رویکرد استفاده می‌کنیم. وی با اشاره به تلاش کارکنان این نهاد برای روزآمدی هرچه بیشتر خدمات به مددجویان، گفت: در حال حاضر موضوع اشتغال، فرهنگ و مسکن سه دستور کلیدی در جهت اجرای سیاست توانمندسازی است تا بتوانیم بستر مناسب استقلال معیشتی را برای نیازمندان فراهم کنیم.

چهارشنبه 17 مرداد 1397
04:02:20
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT