مادری و تحصیلات


فریبا پروینیان
برخی مادری را با تحصیلات در تضاد می‌پندارند، این در حالی است که بین نهاد اجتماعی مادری که شالوده کنترل مذکر و سرکوب زنان در موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی مختلف بوده، و تجربه مادری، که برای زنان چه بسا لذت‌آفرین و هم قدرت بخش باشد؛ فرق است. مشکل عمده‌ای که برای زنان وجود دارد؛ این است که نهاد و تجربه مادری با هم سازگار نیستند. لذت مادری موجب می‌شود حتی تمایل به تحصیلات مانعی برای ایفای نقش مادری آنان نباشد؛ چرا که هر چند مادر بودن هم زمان با ادامه تحصیل کاری دشوار است؛ ولی به لحاظ مقعطی بودن آن نمی‌تواند عاملی در جهت نفی مادری باشد؛ در واقع زنان آن را از جمله «خطرهای پراهمیت»ی می‌دانند که در عصر متجدد ناچار به تسلیم به آن هستند. از سویی در فرهنگ ما همچنان پیوندهای گوناگون خویشاوندی از جمله مهمترین لنگرگاه‌های تجربیات زندگی فردی را تشکیل می‌دهد، و این روابط خویشاوندی در طول عمر شخص کمک بزرگی برای تصمیم‌گیری‌های اصلی او است. در بسیاری مواقع تصمیم‌گیری برای ادامه تحصیل با توجه به مقطعی بودن آن براساس تکیه بر همین روابط و همکاری آنان برای نگهداری از فرزند توسط مادر بزرگ و پدربزرگ صورت می‌گیرد. باید توجه داشت تحصیلات با انعطاف‌پذیری و روش‌های خلاق فکر کردن در مورد مسایل و مشکلات مرتبط است، و این ویژگی، شیوه‌ای را که زنان برای حل مشکلاتشان در زندگی به کار می‌گیرند تحت تاثیر قرار می‌دهد. انعطاف پذیری ممکن منبعی محسوب بشود که می‌تواند شرایط تنش‌زای زندگی را کاهش دهد. با داشتن این توانایی می‌توانند برای مساله‌ای خاص در زندگی روش‌های مختلفی را در نظر بگیرند. توانایی فکر کردن از طریق مفاهیم پیچیده‌تر و ارائه راه‌حل‌های متفاوت به سطح تحصیلات فرد مرتبط است و منبع مهمی برای حل مشکلات به شمار می‌آید. این یک حقیقت است که شغل خوب، درآمد و تحصیلات بالا نشانه سلامت است؛ چرا که این متغیرها افراد را به منابعی مجهز می‌کند که آنها برای مواجه شدن با رویدادها و شرایط و گرفتاری‌های روزمره در زندگی‌شان نیاز دارند. در مقابل مشاغل بد، درآمد و تحصیلات پایین افراد را با عوامل استرس‌زای بیشتری مواجه می‌کند و آنها را بدون دستیبابی به منابع موثر رها می‌کند. افرادی که دارای تحصیلات بالاترند بیشتر احتمال احراز شغل‌هایی را دارند که مطلوب محسوب می‌گردد، چون این مشاغل به فرد اجازه می‌دهند از اختیارات فردی بیشتری در زمینه‌ی چگونگی انجام کار، کنترل و نظارت بر کار خود برخوردار باشند. شواهد قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد احساس اختیار فردی که از درآمد و تحصیلات بالا و داشتن شغل خوب سرچشمه گرفته سرمایه ارزنده‌ای برای غلبه بر بیشتر ناملایمات زندگی است. احساس موثر و مهم بودن، و احساس مختار بودن به عنوان یک منبع کلیدی برای حل مشکلات و احساس سلامتی و خوشبختی محسوب می‌گردند؛ هر چند که بر این باوریم زنان بر اساس جنسیت خود حتی اگر از لحاظ تحصیلات، شغل و درآمد با مردان برابر باشند. صرفا به این خاطر که عضو گروه اقلیت‌اند، آشفتگی بیشتری را تجربیه می‌کنند؛ چرا که با رویدادهای تنش‌زا و فشارهای روحی بیشتری مواجه می‌شوند، آنان حتی اگر از نظر تحصیلی، درآمد و شغل با مردان همسان باشند، تعصبات و تبعیض‌هایی که تجربه می‌کنند عوامل استرس‌زایی را ایجاد می‌کند که منحصر به خود ایشان است.

دوشنبه 15 مرداد 1397
04:25:08
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT