فضای مجازی، بهانه است!


حسن شکیب‌زاده
بسیاری از ساده‌اندیشان عرصه‌ی اطلاع‌رسانی، رشد فضای دیجیتالی را تهدیدی مهم و اصلی برای رسانه‌های سنتی، مانند روزنامه‌ها‌ و مجله‌ها می‌دانند؛ حالی که ممکن است وجود فضای مجازی در این خصوص بی‌تاثیر نباشد؛ اما دلیل اصلی آن نیز نمی‌تواند باشد. امروزه قطار اغلب رسانه‌های ما در ایستگاه سرگردانی متوقف شده است و اگر کالایی عرضه می‌کند؛ در همان محدوده‌ی ایستگاهی است که متوقف شده است و اگر بخواهد از جایگاهی که توقف کرده است؛ حرکت کند؛ باید اهالی آن به فکر بازبینی و بازآفرینی در موضوع، محتوا، فرم و مهم‌تر از همه درک و جذب مخاطب باشند، مخاطبانی که اگر به این باور برسند که رسانه‌های مکتوب هم، حرف تازه و شنیدنی برای گفتن دارند؛ قطعا آن را به رسانه‌های مجازی ترجیح خواهند داد. و اما علت اینکه مخاطب‌های امروزی رسانه‌های مجازی، به مراتب جلوتر از مخاطبان رسانه‌های مکتوب حرکت می‌کنند، به این دلیل است که ویژگی‌های مهم سرگرمی، اطلاع‌رسانی و دانش‌افزایی را بیشتر در رسانه‌های مجازی می‌یابند. از طرفی اصلی‌ترین کار رسانه، «نیازسازی» یا «پاسخ به یک نیاز» است؛ در حالی که رسانه‌های مکتوب این روزهای ما متاسفانه این کارکرد را از دست داده و نه تنها قادر به نیازسازی نیستند؛ بلکه توانایی‌های لازم را برای پاسخگویی به نیاز مخاطب هم ندارند و این گونه است که مستمرا مخاطب‌هایشان را از دست داده و گناهش را هم به گردن رسانه‌های مجازی می‌اندازند!

شنبه 23 تير 1397
04:27:11
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT