آیت‌ا... باریک‌بین و ثبات قدم در اعتقادات سیاسی


توکل حاج محمدی
در سال‌های 1351 و 52، حدود نوزده سال داشتم. به همراه دو نفر دیگر از دوستان هم سن و سال خود به این نتیجه رسیدم که مسلمانی و دینداری آدابی دارد، یعنی تا آنروز با اینکه مسلمان و مسلمان‌زاده بودیم اما پیروی اصولی از راه و رسم مسلمانی را که بیشتر مربوط به انجام صحیح وظایف دینی (احکام عملیه) می‌شد را نمی‌دانستیم. پس برای تامین این منظور اول باید مرجع تقلیدی را از میان فقها برمی‌گزیدیم و سپس با تقلید از دستورات و آرای فقهی ایشان که در رساله‌شان موجود است وظایف عملی خود را به انجام می‌رساندیم. ولی کدام فقیه، و کدام رساله؟ طبق دیدگاه‌های تمام فقها تقدم و متاخر، فقیهی در اولویت تقلید قرار دارد که اعلم فقها باشد و در صورت شک در اعلمیت فقهاء انتخاب فقیه از سه راه و سه شرط مجاز شمرده شده است و ما چون حائز شرط اول نبودیم؛ یعنی خود اهل تشخیص فقیه اعلم نبودیم و راه سوم که مربوط به شهرت بود و این شرط در آن زمان بسیار مشتبه بود و راه تشخیص اعلم برای هر کسی حتی کارشناسان این امر مقدور نبود و یا بسیار سخت بود و بالاخره راه دوم را آغاز کردیم و آن تصدیق اعلمیت مجتهد توسط دو نفر عالم عادل فقیه شناس بود. آن زمان افراد مورد اعتماد برای تصدیق اعلم فقها عبارت بودند از حضرات آیات آقایان سید عباس ابوترابی، سامت، مظفری و آقای باریک بین... و جالب این بود که هر سه نفر اول در معرفی اعلم ابتدا و با تاکید آیت ا... خویی را معرفی نموده و سپس از آقایان شریعتمداری، مرعشی نجفی و گلپایگانی نام می‌بردند و البته یکی از این علما به گمانم (آقای ابوترابی) با کمی احتیاط و تردید می‌فرمودند، آقای خمینی هم مجتهد هستند، اما ... و هنگامی که به آقای باریک بین رجوع کردیم و از اعلم فقهای زمان و شایسته‌ی تقلید پرسیدیم، ایشان با صراحت و بدون تردید و احتیاط فرمودند؛ «آیت‌ا.. خمینی» اعلم است و نامی هم از دیگران نبردند و پس از آنکه من عرض کردم، علمای دیگر از آقای خویی و ... نام برده‌اند، ایشان فرمودند، این نظر آن آقایان است؛ و این هم نظر من است که گفتم، بله آن‌ها نیز فقیه هستند؛ اما اعلم را پرسیدید، آقای خمینی اعلم است. بدین ترتیب در تقلید نتوانستیم از نظر اکثریت عدول کنیم و در نهایت ما از آقای خویی تقلید کرده و رساله ایشان را هم شراکتی تهیه نمودیم و تا شروع انقلاب و در فضای آزادی و تامین مساله شهرت و شیوع اعلمیت امام خمینی رجوع به رساله امام را برخورد واجب دانستیم؛ همانطوری که بسیاری از مردم این گونه عمل کردند. زیرا بیش از آن در جو استبداد پهلوی کمتر کسی شهامت داشت نام خمینی را حتی برای اعلمیت ایشان در فقاهت بر زبان بیاورد و بنابراین و بی‌تردید آیت‌ا... باریک‌بین یکی از معدود علمایی بودند که در بیان اعتقادات سیاسی و انجام وظایف شرعی خود و در راستای رهبری امام خمینی محکم و ثابت قدم بودند.

شنبه 29 ارديبهشت 1397
04:12:59
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT