اهمیت انجام اقدامات بهداشتی برای کنترل پسماند صنعتی


سیمین جلیل‌پور
رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از انتشار پسماند صنعتی در کلیه مراحل مدیریخت این مواد (‌تولید، ذخیره، جمع‌آوری، حمل و نقل، تصفیه، بازیابی و دفع) از اهمیت ویژه‌ای در جلوگیری از اثرات سوء و مضر این مواد بر بهداشت و سلامت جامعه برخوردار است. باید همواره این اصل را در نظر گرفت که طبیعت خیلی از مواد از نظر اثرات سوء زیست محیطی، سمیت و سرطانزایی شناخته شده نیست و تا زمانی که بی‌خطر بودن مواد محرز نشده باشد باید به آنها به عنوان موادی که پتانسیل خطرزایی دارند نگریسته شود. اگرچه همه ساله مواد جدیدی به دلایل سرطان‌زایی و سمیت و یا اثرات سوء دیگر به لیست پسماند خطرناک افزوده می‌شوند؛ ولی همه ساله هم هزاران ترکیبات شیمیایی جدید سنتز می‌شوند. بعضی از موادی که در گذشته بی‌خطر محسوب می‌شوند؛ هم اکنون مضر شناخته شده‌اند؛ مثلا وینیل‌کلراید، فلوئور و کربن‌ها و پلی‌کلرینیتدبای فنل‌ها. خطرناک بودن خیلی از مواد هم باید کشف شوند. فقدان امکان آزمایش، فقر اطلاعات، نقص ارتباطات و عدم دسترسی به اطلاعات موجود باعث می‌شود که جامعه را در حالت انفعالی و گارد نسبت به مساله نگه دارد. در کشورهای جهان سوم باید خطر صدور مواد و حتی فروش ترکیباتی را که خطرناک بودن آنها به اثبات رسیده و مصرف آنها در کشورهای تولید‌کننده ممنوع هستند هم به مطالب فوق افزود. حدود 5/3 میلیون ترکیبات شیمیایی شناخته شده و هر ساله صدها ترکیبات جدید قبل از این که بی‌خطر بودنشان به اثبات برسد به بازار عرضه می‌گردند. خیلی از مواد سمی نیستند؛ ولی تعداد بی‌شمار این ترکیبات، تنوع در کاربری و در مصرف مواد شیمیایی و اثرات سوء شناخته شده عده‌ای از این ترکیبات بر محیط زیست و بهداشت و سلامت انسان و محیط زیست و طول عمر است. برای نشان دادن اهمیت جلوگیری از نشر پسماند صنعتی در محیط و انجام اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در این رابطه، می‌توان به آمار سرطان در کشورهای صنعتی و رشد آن در طی سال‌های متمادی اشاره کرد. مثلا در سال 1975 در آمریکا 400/358 نفر با سرطان جان خود را از دست دادند. یک میلیون نفر تحت معالجه بودند و در هر سال 000/900 مورد جدید به افراد سرطانی افزوده می‌شود. براساس تخمین جامعه‌ی سرطان آمریکا در 1975، از 213 میلیون آمریکایی، 25 درصد آنها نهایتا به سرطان مبتلا خواهند شد. باید توجه کرد که بین 60 تا 90 درصد تمام سرطان‌ها مربوط به فاکتورهای محیطی هستند. به علاوه سرطان تنها بیماری‌ای نیست که به عوامل محیطی ارتباط دارد.

سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
04:12:50
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT