توسعه و ضرورت باورمندی توانایی های زنان


فریبا پروینیان
براساس تعریف رسمی ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، «توانمندسازی زنان و مشارکت کامل آنها بر اساس برابری در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، ازجمله مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری و دسترسی به قدرت» به عنوان یکی از شالوده‌های اصلی «دستیابی به برابری، توسعه و صلح» محسوب می‌شود. طبق دیدگاه نظریه‌پردازانی چون «سارالانگه»، هر جامعه‌ای برای دستیابی به وضعیت برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان، باید 5 مرحله کلی را طی کند: رفاه، دسترسی به منابع، آگاهی، مشارکت و کنترل. بر اساس این نظریه، رسیدن به مدارج بالای برابری در هر یک از این جنبه‌های پنجگانه، خود به خود به عنوان مدارج بالای «توانمندسازی زنان» محسوب خواهند شد. ما در این نوشته به مرحله چهارم و پنجم آن می‌پردازیم. حذف تبعیض جنسیتی در زمینه «مشارکت اقتصادی و اجتماعی»: در مرحله چهارم، به ایجاد موقعیت‌های برابر برای زنان در زمینه مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجه می‌شود، به نحوی که زنان بتوانند به مشارکتی متناسب با نسبت جمعیتی خود در جامعه دست یابند. بدون تردید مهم‌ترین مانع مشارکت اجتماعی زنان عبارت از نگرش فرهنگی، سنتی، بدبینانه و منفی نسبت به پایگاه زنان است. بایستی در نظر داشت که هدف از مشارکت اجتماعی زنان، ارتقا یا اشتراک تفکر سازنده آنان در اجتماع است؛ فرآیندی که نیازمند فعالیت وسیع فرهنگی و توجه به موانع و محدودیت‌ها در جهت حل آنها به منظور به صحنه کشاندن نیمی از پیکره انسانی است و این در حالی است که تمایل و علاقه‌مندی زنان به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی در کنار فراهم آمدن شرایط مناسب فردی برای آنان هم چون حس خودباوری و اعتماد به نفس می‌تواند امکان حضور و افزایش آمادگی‌های آنان را دو چندان نماید. حذف تبعیض جنسیتی در زمینه «کنترل تصمیم گیری‌های کلان جامعه»: پنجمین مرحله، به افزایش نقش زنان در کنترل تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های کلان جامعه، امکان دستیابی مساوی با مردان به ارکان قدرت سیاسی و تاثیرگذاری در سطوح عالی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اشاره دارد. به عبارت دیگر، چنین فرآیندی به معنای توازن قدرت میان زنان و مردان است. مساله‌ای که منجر به رسیدن به عالی‌ترین سطح مشارکت یعنی همان مفهوم «کنترل شهروندی» در زنان می‌شود و با عبور از این مرحله، جامعه گام بزرگی برای رسیدن به مفهوم کلی توسعه یافتگی برخواهد داشت. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا از «لفاف» خارج شده و دست رد بر سینه باورهای کهنه بزنیم. جامعه ما به منظور توسعه یافتگی کامل نیاز به فرآیندی از تغییر و دگرگونی در اندیشه‌های سنتی در باره زنان و توانایی‌های آنان دارد تا با حضور و شرکت زنان در سازمان‌های سیاسی آن و ضوابطی که رفتارهای انسانی را در جامعه رهبری می‌کند، با لذت هر چه تمام‌تر طعم شیرین توسعه یافتگی را بچشد.

دوشنبه 27 فروردين 1397
04:14:56
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT