عکس خبری یا خبر عکسی؟


حسن شکیب‌زاده
اخیرا و توسط دست‌اندرکاران بسیاری از رسانه‌های مکتوب و الکترونیکی، استفاده از تصاویر پرتره در کنار انعکاس اخبار، رواج پیدا کرده است. تصاویری که بیش از اینکه جنبه‌ی خبری داشته باشد؛ شائبه‌ی تبلیغات شخصی و انتخاباتی! داشته و بعضا اخباری که فاقد ارزش‌های خبری نیز می‌باشند در کنار این تصاویر ـ که فاقد ارزش‌های تصویری می‌باشند ـ مورد استفاده قرار می‌گیرد که خود زمینه از دست‌ دادن مخاطبان را فراهم می‌سازد. در امر اطلاع‌رسانی، متن و تصویر درواقع دو رکن اساسی و مهم در رسانه‌های الکترونیک و مطبوعات است و اگرچه عکس با امکانات و توانایی‌های خاص خود می‌تواند به تنهایی واقعیت‌ها را ثبت و ضبط و به مخاطبان خود منتقل کند؛ ولی ترکیب مناسب آن‌ها در انتقال بهتر پیام به مخاطبان، موثرتر خواهد بود. «فرانک لوترمات» استاد دانشکده خبرنگاری میسوری، عکاس خبری را کسی می‌داند که هم در عکاسی ماهر است و هم به اصول خبررسانی اشراف دارد. به عبارتی، همانطور که یک خبر بر اساس ارزش‌های خبری تهیه و در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد؛ تصاویر نیز بایستی دارای این ارزش‌ها بوده و بعضا به تنهایی، پیامش را به مخاطبانش منتقل کند. در همین رابطه، برای عکس‌های خبری ویژگی‌هایی تعریف شده است که روایی بودن، لحظه‌ای بودن، درگیری با موضوع، عینی بودن و وجود تحرک در تصویر، بخشی از این ویژگی‌ها به شمار می‌آید که متاسفانه بسیاری از تصاویری که در خبرهای منتشره در رسانه‌ها دیده می‌شود؛ فاقد این ویژگی‌ها می‌باشد. عکاس خبری بایستی ضمن کسب اطلاعات حرفه‌ای، با ادبیات عکاسی و روزنامه‌نگاری هم آشنا باشد. در این رابطه، رعایت مباحث ترکیب‌بندی، نقطه توجه، پرسپکتیو خطی، کادربندی، لحظه قطعی و عمق میدان، جزئی از اصول اولیه حرفه عکاسی است و شناخت عناصر خبری، ارزش‌های خبری و سوژه‌یابی نیز از مباحثی است که عکاس خبری را جهت رسیدن به عکس مطلوب هدایت خواهد کرد. البته گذشته از مباحث نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، بایستی یادآور شد که عکاس خبری باید مخاطب تصاویرش را بشناسد و ضمن شناخت نیازهای وی، نسبت به گرفتن عکس اقدام نماید. زیرا در صورت جمع شدن این عوامل است که عکس قدرت بیان واقعیت‌ها را خواهد یافت.

چهارشنبه 9 اسفند 1396
05:13:04
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT