اشتغال بزرگترین مشکل روستاهای استان است


مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین تاکید کرد: اگر اشتغال و اقتصاد روستاییان تامین شود؛ بخش بزرگی از نیاز روستاییان تحقق یافته است.
اکرم نجفی در حاشیه آیین معارفه خود به «ایلنا» گفت: در کنار مشکلات اقتصادی؛ مشکلات فرهنگی، محیط زیستی و عدم آموزش به زنان روستایی از مسایلی است که نسبت به آنها غفلت شده است و ضرورت دارد که به طور ویژه به آن پرداخته شود. وی با شاره به اولویت زنان روستایی در استان افزود: اگر بتوانیم اشتغال زنان بدسرپرست و سرپرست خانوار را در سطح روستاها پیگیری کنیم و تا دو سال آینده چنین زنی با مشکل معیشتی نداشته باشیم؛ بخشی از مشکلات زنان روستایی ما حل شده است. در کنار آن باید با حمایت از دختران روستایی تحصیلکرده در ایجاد کسب و کارهای نوپا و استفاده از فناوری اطلاعات، مشکلات اشتغال آن‌ها را رفع کنیم. مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، ستاد امور روستایی و شوراهای قزوین را به عنوان یکی از ستادهای پیشرو کشور معرفی و خاطر نشان کرد: این ستاد در بحث بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، سامان‌دهی پسماند روستایی، تدوین سند توسعه روستایی، توانمند‌سازی جامعه روستایی جزو استان‌های پیشرو است. نجفی همچنین تصریح کرد: ستاد امور روستایی و شوراهای قزوین الگوی جدیدی را برای توسعه روستایی مطرح کرده، که در سطح کشور تعمیم داده شده است و سایر استان‌ها نیز از آن استفاده می‌کنند.

سه شنبه 24 بهمن 1396
05:07:05
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT