ضرورت جرم انگاری ضرب و جرح زنان


فریبا پروینیان
شاید غیرمنطقی نخواهد بود اگر فکر کنیم شکل‌های مختلف تعصبات جنسیتی علاوه بر تاثیرات وضعیت اقتصادی اجتماعی تاثیر جداگانه و مضاعف خود را بر تجربه خشونت بر علیه زنان و تداوم آن می‌گذارد. طرفداران حقوق زنان اعتقاد دارند حتی اگر از لحاظ تحصیلات، درآمد و حمایت اجتماعی زنان در موقعیت مناسبی قرار بگیرند؛ صرفا به این خاطر که در اقلیت به لحاظ جنسیتی قرار دارند؛ آشفتگی بیشتری را تجربه می‌کنند و با رویدادهای تنش‌زا و فشارهای روحی بیشتری مواجه می‌گردند. در واقع نگاه تبعیض آمیز و تعصبات ناشی از فرهنگ و جامعه پذیری از عوامل موثر در خشونت علیه زنان در خانواده بوده و همچنان شاهد آن هستیم. در مسیر حمایت کیفری، سازوکاری به نام «جرم‌انگاری» است. نمونه‌های اتخاذ سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری‌های ویژه در جهت حمایت از زنان بزه دیده مد نظر قانون گذار بوده ‌است. ماده 622 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هرکس عالما و عامدا با واسطه ضرب و اذیت زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.» بنظر می رسد درباره ضرب و جرح زنان در خانواده نیز باید به عنوان جرمی خاص مدنظر قانونگذار قرار گیرد. با تشدید مجازات می‌توان با بالا بردن بهای جرم از زنان حمایت کرد. تشدید کیفر بزهکارانی که بزه دیده آنها یک‌زن است؛ می‌تواند موجب‌ برخوردی قاطع‌ در مقابل مجرمان خانگی شد. باید به این نکته توجه کرد که اگر می‌توانستیم مانع مردان برای ایجاد ضرب و شتم شویم؛ دیگر نیازی به درمان زنان مورد ضرب و شتم نبود. در حالی که حق برخورداری از معاشرت نیکو و رفتار کریمانه‌بارها در قرآن کریم توصیه شده است؛ چرا در جامعه اسلامی نباید در مقابل کسانی که این مهم را نادیده گرفته و حتی در تقابل با آن هستند راهکاری اساسی اندیشید؛ امروزه شاهد هستیم که در اغلب کشورها خشونت در خانه جرم خاص محسوب شده و با ارائه راهکارهایی چون «توقیف اجباری» یا «سیاست دستگیری و توقیف تکان دهنده» سعی در کنترل خشونت مردان بر علیه زنانشان نموده‌اند؛ اما متاسفانه بدلیل اینکه در کشور ما هنوز هم این مبحث به عنوان جرمی ویژه دیده نشده، قانونی هم برای مقابله با خشونت‌های خانگی تصویب نشده است. این نوع نگاه موجب گردیده تا زنان احساس ترس نموده و جرات خود را از دست بدهند؛ یعنی قدرت پافشاری بر حقوق اساسی بیّن خویش را نداشته باشند. این جمله مقام رهبری باید سرلوحه قانون نویسان ما قرار گیرد: «جامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی، باید با کسانی که تعدی به زن را حق خودشان می‌دانند؛ برخورد سخت بکند؛ قانون هم باید در این زمینه مجازات‌های سختی را پیش‌بینی کند.»

دوشنبه 23 بهمن 1396
05:03:39
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT