سالانه 10 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تغییر وضعیت می‌دهند


به گفته رییس انجمن علوم خاک ایران، سالانه 10 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تغییر وضعیت داده و تبدیل می‌شوند که تداوم این روند امنیت غذایی را دچار مشکل خواهد کرد.


به گزارش ولایت، منوچهر گرجی در نشست هم‌اندیشی خاک که در مجموعه باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد؛ افزود: امنیت غذایی فقط کمیت نیست؛ بلکه باید کیفیت آن نیز مورد توجه قرار گیرد؛ همان‌طور که عدم  توجه به خاک  کشور،  بحران آب را به دنبال خواهد داشت‌.

وی اضافه کرد: توجه به مدیریت خاک، ضمن افزایش کیفیت آن  تاثیر قابل توجهی بر افزایش کمی منابع آب و بهره‌وری آن و همچنین ارتقای کیفیت آب دارد؛ بنابراین  حفاظت از خاک، ضمن کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد کشاورزان، باعث افزایش بهره‌وری آب نیز خواهد شد‌.

رییس انجمن علوم خاک ایران با بیان اینکه 99 درصد غذای انسان‌ها در جهان  به واسطه خاک تولید می‌شود؛ خاطرنشان کرد: تولید محصولات کشاورزی ‌و تامین امنیت غذایی، تولید پوشاک، چوب‌، گیاهان دارویی‌، تنظیم گازهای هوا و تعادل بخشی به آن، دفن پسماندها، تصفیه آلایندهها و فاضلاب، کاربرد عمرانی، صنعتی، داروسازی و تولید انرژی از جمله خدمات و کاربرد خاک در جامعه است؛ اما به تازگی بشر از این منابع خدادادی غافل شده است.

گرجی با اشاره به کمبود آب در کشور، تصریح کرد: حدود 80 درصد آب در بخش کشاورزی استفاده می‌شود که بستر آن خاک است و اگر مدیریت مناسبی برای خاک اندیشیده نشود؛ خاک نیز دچار چالش می‌شود. بنابراین بهبود مشکل آب در کشور بدون مدیریت خاک امکانپذیر نخواهد بود.

وی بر لزوم اهمیت و توجه به خاک به منظور تداوم حیات بشری تاکید کرد و یادآور شد: با مدیریت‌های خاص، بهینه و حفاظت بر خاک می‌توان از تخریب و آسیب خاک جلوگیری کرد.


سه شنبه 14 آذر 1396
05:24:55
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT