آسیب‌هایی که دیده نمی‌شوند!


سعید الهی


نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که از هر صد نفر در ایران، 87 نفر موبایل دارند که 74 درصد این افراد، از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می‌کنند و به نوعی با نت و شبکه‌های اجتماعی ارتباط دارند. نکته مهم این پژوهش آن است که از این تعداد، 61 درصد مردان در صورت نبود تلفن همراه دچار اضطراب و تشویش می‌شوند که این عدد در بین زنان 70 درصد است.

این آمار و صد‌ها آمار دیگر نشان می‌دهد که زندگی دیجیتال، علاوه بر آسیب‌های اجتماعی، تاثیرات مخرب فردی نیز به دنبال دارد. از بیماری‌های جسمی مثل سردرد، گوش درد، تهوع، سرگیجه و امثالهم که بگذریم، ورود به دنیای دیجیتال بیماری‌های روحی را نیز افزایش داده است.

بدون اغراق می‌شود گفت؛ نسل جدید، یک نسل معتاد است! معتاد ارتباطات، معتاد ابزارهای ارتباطاتی، معتاد شبکه‌های اجتماعی و ... وقتی یک روز گوشی را در خانه جا می‌گذاریم؛ تا شب حس می‌کنیم یک گم کرده داریم و در حالت بدتر، حس می‌کنیم یکی از اعضای بدنمان ناقص شده است! با این نقص حتی چندساعت هم کنار نمی‌آییم و بعد از رسیدن به گوشی و وصل شدن به اینترنت، دو برابر وقت صرف می‌کنیم تا از خماری آن روز دربیاییم!

جامعه‌شناسان، فردگرایی را اولین آسیب شبکه‌های ارتباطی می‌دانند و معتقدند که هر وسیله جدید ارتباطی که متولد شد؛ این فردگرایی را درصدی افزایش داد. این فردگرایی، که تنها یکی از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و موبایلی است؛ خودش به تنهایی مشکلات زیادی را در پی داشت. سرد شدن روابط، دور شدن اعضای خانواده از هم، کم شدن سنت‌های قدیمی مثل صله رحم و تغییر شیوه ابراز محبت، از آسیب‌های همین فردگرایی هستند.

این واقعیت انکارشدنی نیست که شبکه‌های مجازی اجتماعی و ارتباطی، رفتار و تعاملات انسان‌ها را در دنیای حقیقی، دستخوش تغییرات شدیدی کرده و شتاب این تغییرات روز به روز بیشتر خواهد شد. هویت‌زدایی، فردگرایی، انزواطلبی، روابط آزاد و بدون قید و بند و افزایش استرس در میان کاربران، پی آمدهای اولیه اعتیاد روز افزون به ابزار مدرن ارتباطی و شبکه‌های مجازی موبایلی است.

افزایش آسیب‌های اجتماعی به ویژه فروپاشی خانواده‌ها در نتیجه طلاق را می‌توان بخشی دیگر از پی آمدهای اعتیاد به این شبکه‌ها دانست. در شرایطی که ارتباطات حقیقی عاطفی با بهره‌گیری افسارگسیخته از شبکه‌های مجازی، در درون خانواده‌ها کاهش یافته است؛ مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد یکی از علت‌های افزایش طلاق در کشور ناشی از فاصله افتادن بین همسران، در نتیجه عدم تامین نیازهای عاطفی یکدیگر و وجود ارتباطات بدون قید و بند با جنس مخالف به ویژه توسط مردان است که چنانچه کنترل و مهار نشود؛ می‌تواند بسترساز آسیب‌های اجتماعی متعدد دیگری که به برخی از آنها اشاره شد؛ گردد.

دنیای جدید و گسترش دامنه ارتباطات در بستر شبکه‌های مجازی اجتماعی، فرصت‌ها و تهدیدهای گاه ناگزیری را باعث شده است؛ اما مهار این تهدیدها و کاستن از پیامدهای مخرب آن، نیازمند عزم فردی و اقدام نهادهای مسئول فرهنگی و اجتماعی است. انتظاری که البته تاکنون نه تنها برآورده نشده که روندی معکوس نیز داشته است.

 

 


سه شنبه 9 آبان 1396
05:23:04
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT