رتبه دوم قزوین، برای بیشترین کودک‌آزاری در کشور!


به گفته مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه، استان‌های لرستان، قزوین و فارس، از جمله استان‌هایی هستند که بیشترین میزان کودک‌آزاری در کشور در آنها رخ می‌دهد.


به گزارش فارس، دکتر روزبه کردونی در نشست هم‌اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد و بهزیستی با بیان اینکه، کمترین میزان کودک‌آزاری نیز مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر و خراسان است؛ تاکید کرد: در سالهای اخیر کودک‌آزاری روند رو به افزایشی داشته بطوری که وضعیت کودکان در برخی نقاط مناسب نیست و با این وجود حل مشکلاتی از این دست، سیاست‌های خاص منطقه را می‌طلبد.

وی افزود: لرستان با 6/17 مورد، قزوین با 7/15 مورد، و فارس با 7/13 مورد به ازای هر صدهزار نفر بیشترین آمار کودک‌آزاری را به خود اختصاص دادند، این در حالی است که کودک‌آزاری در سیستان و بلوچستان کمتر از یک مورد در هر صدهزار نفر است.

مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه،  با اشاره به اینکه 8/40 درصد کودک‌آزاری در کشور مربوط به کودک‌آزاری غفلت است؛ بیان داشت: 40 درصد کودک‌آزاری جسمی، 13 درصد کودک‌آزاری روانی و 3 درصد نیز کودک‌آزاری جنسی در کشور وجود دارد.

کردونی با بیان اینکه سال 93 کودک‌آزاری حدود 20 درصد رشد داشته گفت: وضعیت کودکان در برخی نقاط کشور مناسب نیست و مساله کودک و حل مشکلاتی از این دست سیاست‌های خاص منطقه را می‌طلبد؛ یعنی نمی‌توان برای کودک‌آزاری در ایلام یا تهران به یک شکل عمل کرد.


چهارشنبه 22 شهريور 1396
04:01:27
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT