بازآفرینی شهری پایدار؛ گامی مؤثر برای تحقق اقتصاد مقاومتی


مهندس‌نریمان مصطفایی

مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار


با مروری بر ارکان اقتصاد مقاومتی همچون مردمی‏بودن، برون‏گرایی، درون‏زایی، عدالت‏بنیانی، دانش‏بنیانی و‏... که اهدافی نظیر ایجاد ایمنی در برابر بحران‏ها، توانایی واکنش هوشمند به تغییرات محیطی، توسعه سرمایه‏های انسانی و اجتماعی، تقویت و توسعه کارآفرینی، توسعه زیرساخت‏ها، فعال‌سازی بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار آمد و ... را دنبال می‏کند و تمام دستگاه‏ها و نهادهای دولتی و غیر‌دولتی با توجه به شرح وظایف و فعالیت‏های خود برای تحقق این اهداف گام بر‌می‏دارند، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران نیز به عنوان یکی از دستگاه‏های سیاستگزار و متولی، در زمینه ساماندهی و بازآفرینی بافت‏های ناکارآمد شهری فعالیت می‏کند.

از جمله اقدامات اساسی صورت گرفته برای تحقق اهداف مورد نظر این شرکت، تلاش در تشکیل و راه‏اندازی ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‏ها و محلات هدف برنامه‏های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری به عنوان نخستین نهاد فرابخشی و فراگیر پیرامون موضوع بافت‏های ناکارآمد شهری در کشور بوده که نویدبخش عزم ملی در بهسازی، ساماندهی، توانمندسازی و بازآفرینی این بخش از محدوده شهرها و گامی اساسی برای تحقق اهداف عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهری به عنوان یکی از بسترهای تبلور اقتصاد مقاومتی در شهرها همراه و هم گام با مشارکت‏های مردمی و بخش غیردولتی است که در جهت رفع چالش‏ها و کاهش مشکلات موجود و ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای کشور شروع به فعالیت کرده است.

به بیان دیگر، لزوم توجه و استفاده از مشارکت‏ها و توان‏های مردمی و ظرفیت‏های محلی مناطق ناکارآمد شهری به جای تکیه بر دولت و منابع دولتی، به عنوان رویکرد اصلی این ستاد در این دوره مورد توجه بوده که همراه با انجام اقدامات کوچک و خرد مقیاس، در نظر دارد نوعی نظام پایدار در بخش نوسازی و بهسازی در محدوده‏های ناکارآمد شهری به وجود آورد. این ستاد از جمله ظرفیت‏های قانونی برای ورود هماهنگ دستگاه‏های ذیربط درمورد برنامه‏های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری در کشور است.

 

 

 


دوشنبه 20 شهريور 1396
04:00:31
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT