لیست آرزوها


کوثر شیخی


همه‌مان یک جمله‌ی مشترک را با کمی پس و پیش حتما شنیده‌ایم. ولی اگر بپرسند از چه کسی و کجا یادمان نمی آید. این جمله ی معروف چیزی نیست جز اینکه "آرزوهایتان را یک جایی بنویسید تا کائنات ترتیب وقوعش را برایتان بدهند" لابد بعد از شنیدن همین یک جمله سریع رفته‌ایم سراغ لیست بلند بالای آرزوهایمان و مکان و زمان از دستمان در رفته. بعد هم اگر آن یک جمله را جدی گرفته باشیم؛ لیست را نوشته‌ایم و قایمش کرده‌ایم یک جایی که به دست هیچ بنی بشری نرسد.

آرزوها سه دسته‌اند. دسته‌ی اول هیچ وقت رخ نمی‌نمایند. در پس ذهنمان خاک می‌خورند. وقتی هم که زندگی، ما را تا جایی پیش برد که ضرورتشان برایمان از بین رفت، از خیال‌هایمان پر می‌کشند و می‌روند. چند سال بعدش هم حتی یادمان نیست که روزی در ردیف آرزوهایمان حضور داشتند. مگر اینکه آن لیست پنهان را جایی قایم کرده باشیم که لااقل روزی دوباره دست خودمان بهش برسد.

دسته‌ی دوم اما، رخ می‌نمایند. بعد از کلی بالا و پایین و کش و قوس. آنقدر آرام آرام پیش می‌آیند که دیگر نداشتن‌شان عجیب‌تر از داشتن‌شان می‌شود. حضور این دسته‌ی دومی‌ها را در زندگی مدیون خودمان هستیم. و بیشتر شبیه دسترنجند تا آرزویی دست یافته. با این حال اگر نگاهمان بیفتد به همان تکه کاغذ آرزوها، تفاوت آن یک جمله‌ی خام و حضور واقعی‌اش حالمان را دگرگون می‌کند.

دسته‌ی سومی ها اما، غافلگیرمان می‌کنند. درست می‌افتند وسط زندگی معمولی‌مان و مثل یک زلزله چند ریشتری تکان‌مان می‌دهند و پرتاب‌مان می‌کنند چند پله بالاتر. این یکی‌ها برعکس دسته‌ی قبلی آنقدر احتمال وقوع‌شان کم است که زندگی‌ت را به دو بخش تقسیم می‌کنند، قبل و بعد از بودن‌شان.

و کم هستند آدم‌هایی که بتوانند با آرزوی دست یافته‌شان سال‌ها به خوبی و خوشی زندگی کنند بدون اینکه دوباره یک جایی زمان و مکان از دستشان در برود. بی‌شک وجود ندارد کسی که آرزوی قدیم را در آغوش گرفته باشد و با نگاهی خیانت بار چشم به آرزوی بعدی ندوخته باشد.


يكشنبه 19 شهريور 1396
04:18:32
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT