پختگی مشهود در آزمون اول شورا


سازمان‌ها و حتی احزاب از نظر انسجام و تمرکزگرایی متفاوت هستند.


در سازمان‌ها هر چقدر تصمیمات، لحظه‌ای‌تر و فردی‌تر و لازم‌‌الاجراتر باشد؛ آن سازمان و حزب تمرکزگراتر است. یک سازمان نظامی قطعا باید تمرکزگرا باشد؛ چون و چرا و تعامل و حتی توجیه پائین دستان، عنصر زمان را گاهی نابود می‌کند و زمان در سازمان های نظامی چنان حیاتی است که گاهی چند دقیقه سرعت باعث پیروزی یا شکست می‌شود.

£

در سازمان‌های عقیدتی نیز این چون و چراها کمتر است. مخالفت و بحث و توجیه و تفصیل در مراحل نزدیک به اجرایی کمتر دیده و اعمال می‌شود.

هر چند در حوزه هم مثل دانشگاه چون و چرا و بحث وجود دارد و از ابتدا می‌پرسند چرا گفت: "بدان که..." و نگفت: "بخوان که ..." اما همین عالم دینی وقتی فتوا می‌دهد یا تحلیل می‌کند؛ مقلدان و عامیان را نمی‌رسد که در علت و اسباب آن چون و چرا کنند.

£

بحث و نقد و چون و چرا و حتی اقناع، باعث رشد و پیشرفت یک سازمان می‌شود و ضرورتی تام دارد به دو شرط مهم و حیاتی. اول اینکه مثل مثال نظامی که گفتم: زمان، هنگامی که حیاتی است؛ از دست نرود. دوم اینکه نقد و بحث به جدل و دشمنی و کینه تبدیل نگردد.

با این مقدمه به این نتیجه می‌رسیم که سازمان‌ها با ظرفیت نقد و تحلیل قطعا به رشد و بالندگی می‌رسند و در شرایط مساوی بهتر از سازمان‌های بدون چون و چرا و منسجم و آهنین هستند؛ به شرط اینکه چون و چرا منجر به دشمنی و تجزیه نشود و زمان هم از دست نرود.

این را گفتم تا بگویم که اگر در یک گرایش و جناح چنانچه بحث و نظر و گفتگو وجود داشت؛ نه تنها نقص نیست؛ بلکه عامل کمال است.

£

جناح اکثریت منتخبین شورای قزوین با دو گرایش اصلاح طلبان نزدیک به حجت‌الاسلام و المسلمین علیخانی و اصلاح طلبان نزدیک به حجت‌الاسلام و المسلمین قوامی در مورد ریاست شورا و همچنین شهردار قزوین نقد و نظر و گفتگوی طولانی داشتند.

یک طرف متمایل به ریاست مهندس عبدالرزاقی و آن سو متمایل به ریاست سرهنگ داوودی بود و تعدادی هم متمایل به ریاست خانم دکتر یوسفی

از سوی دیگر در مورد شهردار قزوین یک گرایش متمایل به دکتر صفری بودند که به حجت‌الاسلام علیخانی نزدیک‌تر است و گرایش دیگر علیرغم وجود افراد مطرح دیگر؛ بیشتر به  محمدهادی جعفری متمایل بوده‌اند.

نتیجه این مباحث این شد که حکمت‌ا... داوودی به ریاست شورا انتخاب شود و دکتر صفری سرپرست شهرداری. این تصمیم‌گیری علیرغم جوان بودن منتخبین و نداشتن سابقه عضویت در شورا در مجموع نشان دهنده پختگی مشهود آنان است.

سرهنگ داوودی هم از نظر سنی بزرگتر و پخته‌تر است و هم از نظر اجرایی به دلیل سی سال خدمت در راهنمایی و رانندگی کلا با مسایل مختلف شهر و مدیریت شهری آشناست. همچنین به دلیل تجربه عضویت در شورا با ماهیت کمیسیون‌های مختلف و مسایل مبتلابه نهاد شهرداری و مدیریت شهری آشناست. هیچکدام از منتخبین شورا این ویژگی‌ها‌ی مهم را دارا نیستند.

از سوی دیگر دکتر صفری اگر چه سال‌ها تجربه مدیریت شهری را دارد و فردی با هوش و اهل مداراست؛ اما مدیریت شهرداری در شهرهای کم جمعیت و کم مساله‌ای مثل بویین‌زهرا و بیدستان و ....، با مدیریت شهر قزوین که مرکز استان است و با بودجه کلان و مشکلات شهرنشینی غیرقابل مقایسه‌ است؛ از نظر سیاسی باید در تعامل با امام جمعه بلکه ائمه جمعه و جماعات و شخصیت‌های سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی دیگر استان باشد. بنابراین در میان افراد مطرح دکتر صفری اگر تجربه مدیریت کلان شهرداری را داشت؛ بی‌بدیل بود؛ اما این نقص کوچک می‌تواند در یک دوره سه ماهه سرپرستی محک زده شود. در این سه ماه اگر صفری ظرفیت‌های نهفته مدیریتش را در کلان شهر نشان داد؛ بهترین گزینه برای شهرداری است.

اگرصفری پس از سه ماه نتوانست خود را در مقیاس کلان شهر قزوین نشان دهد؛ در فرصت زمانی به وجود آمده و با تدبیر و همکاری اعضا شورا جای خود را به دیگری خواهد داد. و اگر توانمند ظاهر شد؛ که قرائن چنین نشان می‌دهد؛ در سمت شهرداری منصوب خواهد شد.

£

در جمع به نظر می‌رسد شورا در اولین و تعیین ‌کننده ترین آزمون خود سربلند بیرون آمده است . پس قدری متنظر می‌مانیم و نظاره می‌کنیم.

£


شنبه 4 شهريور 1396
04:11:29
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT