سه رشته‌ی جدید در دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه‌اندازی شد


با موافقت شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی سه رشته‌ی جدید تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه‌اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین این دانشگاه در مقاطع تخصصی و کارشناسی ارشد سه رشته‌ی جدید تحصیلی را راه‌اندازی کرده است.
بنا بر این گزارش رشته‌های تخصصی پریو دانتیکس و دندانپزشکی کودکان هر کدام با پذیرش سه دستیار و رشته‌ی بهداشت و ایمنی مواد غذایی در مقطع کارشناسی ارشد با پذیرش سه دانشجو به ترتیب در دانشکده‌های دندانپزشکی و بهداشت و پیرا‌پزشکی راه‌اندازی گردید.
گفتنی است هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین بیش از دو هزار دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف به تحصیل اشتغال دارند.


دوشنبه 14 شهريور 1390
07:26:24
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT