بازدید رئیس کل دادگستری استان از پزشکی قانونی


رئیس کل دادگستری استان و هیات همراه از اداره‌ی کل پزشکی قانونی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌ی کل پزشکی قانونی استان قزوین، در این مراسم انصاری و هیات همراه ضمن بازدید از آزمایشگاه اداره‌ی کل و استماع توضیحات در خصوص بخش‌های مختلف آزمایشگاه توسط کارشناس، از روند مراحل انجام کار مطلع و در جریان امکانات و محدودیت‌های موجود قرار گرفتند.
وی در ادامه از بخش‌های اداری و واحدهای مختلف و همچنین بخش معاینات بازدید و از روند اجرای امور ابراز خرسندی کرد.

پنجشنبه 14 بهمن 1389
07:58:17
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT