خیابان


مجید لواف

از اسفند بالا می‌رود
دستفروشان با بساط‌هایشان حراج می‌شوند
و عمو نوروز
آوازهای فراموشش را
سر همین چهار راه بند آمده
سبز می‌کند
پرنده
به آسمان باز می‌گردد
شکوفه به درخت
و من
با این همه بهار
به تنهایی خودم
همه چیز سر جای خودش است
تنها سین از دهان افتاده
سیب لب‌های توست
نبودنت را به سبزه‌ها
گره می‌زنم
و این فروردین را
دور از تو
آتش می‌کنم

دوشنبه 17 فروردين 1394
08:27:34
 
 
Copyright © 2022 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT