16 آذر 1401

     

برای سفارش تبلیغات با ما تماس بگیرید

028-33351818

گزارش

ویژه اسلاید

جنبش‌ دانشجویی، بازمانده از اصل خویش

تحلیلگران و تاریخ‌نگاران جنبش دانشجویی اعتقاد دارند به صورت کلی همه تاریخ حیات جنبش دانشجویی را می‌توان در 3 مقطع چپ‌گرایی از سال 1322 تا 1355، اسلام‌گرایی از سال 1342 تا سال 1373 و راست‌گرایی از  سال 1374 تاکنون دسته‌بندی و بررسی کرد. با وجود حوادثی که در 2 ماهه اخیر در کشور اتفاق افتاد و پای جریان‌های دانشجویی هم به این حوادث باز شد، اما همچنان نگاهی به فضای کلی حاکم بر جریان‌های دانشجویی نشان‌دهنده دوری این جریان‌ها از مطالبات اصیل دانشجویی و آلوده شدن به برخی حواشی سیاسی شده و طی این سال‌ها هم بسیاری از دانشجویان این...

پیشخوان مطبوعات

روزنامه ولایت قزوین