در حسرت پروژه‌هایی که کارشناسی نمی‌شوند


 ‌منیژه زیرک: از یک سو معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری قزوین، با وجود تایید گره ترافیکی، از ساخت هتل بین‌المللی سازمان متبوعش دفاع می‌کند و معضل ترافیک را قابل حل می‌داند و از سوی دیگر، یک کارشناس شهرسازی می‌گوید: شهرداری چطور ادعا می‌کند که مشکل را برطرف می‌کند؛ در حالی که ترافیک دیگر نقاط شهر هنوز حل نشده است.
‌ابتدای خیابان حکم‌آباد، درست جای پمپ بنزین سابق که یک زمانی برای خودش برو بیایی داشت، بنای بلند مرتبه‌ای در حال ساخت است. می‌گویند قرار بود در ابتدا برج تجاری ساخته شود؛ اما وقتی دیدند، ترافیک شدیدی ایجاد می‌کند، به این نتیجه رسیدند که تبدیلش کنند به هتل بین‌المللی شهرداری! دور تا دورش را با ورق‌های حلب پوشانده‌اند. گاهی کارگران مشغول ساخت‌اند، گاهی نه؛ گویی اصراری برای زود ساخته شدنش نیست. به دلیل احداث این ساختمان بلند مرتبه، عابران با خودروها همزیستی مسالمت‌آمیز داشته‌اند. در محل عبور عابران و خودرو، پارچه نوشته‌ای روی این ساختمان نصب شده که نوشته شده است: هتل بین‌المللی شهرداری قزوین، کارفرما: شهرداری قزوین.
با این همه، شهروندی که به سرعت در حال گذر از کنار این پروژه است، به «ولایت» می‌گوید: از ساخت چنین هتلی که عنوان بین‌المللی را یدک می‌کشد، مسرور است و آن را نشان مدرن شدن شهر می‌داند؛ اما شهروندی که با دید تخصصی به این بنا نگاه می‌کند، از ساختش نگران‌ است و با تردید به این پروژه نگاه‌ می‌کند و وقتی با سوال ولایت روبرو می‌شود، می‌گوید: فکر می‌کنم برای این ساختمان بلند مرتبه از لحاظ ترافیکی، جانمایی مناسبی نشده است.
هتل؛ واجب‌تر از ترافیک
‌گویا معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری قزوین با دیدگاه شهروند کارشناس موافق است؛ اما معتقد است، وجود هتل از معضل ترافیک در شهر با اهمیت‌تر است.
‌سید‌مهدی یدی همدانی در مورد شرایط ساختمان‌هایی که مجوز بلند‌مرتبه‌سازی به آنها داده ‌می‌شود، به «ولایت» می‌گوید: اگر شهرداری بخواهد مکانی را بلند‌مرتبه‌سازی کند یا تغییر کاربری بدهد باید مجوز آن به دبیرخانه‌ی کمیسیون ماده‌ی 5 ارسال شود که ریاست آن با معاونت عمرانی استانداری است.
او در پاسخ به این سوال که «در جانمایی پروژه‌های بلند‌مرتبه برای جلوگیری از ترافیک، سهمی برای نظر کارشناسی معاونت ترافیک شهرداری قزوین در نظر گرفته می‌شود؟» می‌گوید: اگر یک پروژ‌ه‌ای با اهمیت باشد، نظر معاونت حمل‌و‌نقل شهرداری گرفته می‌شود؛ البته در بعضی از پروژ‌ه‌ها. اما قانون الزامی ندارد که نظر معاونت ترافیک را در پروژه‌ها اخذ کند.
معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری در مورد جانمایی ساختمان‌های بلند مرتبه به منظور وجود ترافیک می‌گوید: مهمترین پروژه‌ها در گروه «ج» و «د» قرار دارند و برای پروژه‌هایی که در رده‌ی «د» قرار دارند، کمیته چهار نفره تشکیل می‌شود و نظر مهندس ترافیک در این بناها تاثیر دارد و باید امضای او در این مجوز باشد؛ اما زمانی مهندس ترافیک طرح را امضا می‌کند که جانمایی قطعی شده است.
یدی همدانی، از سازمان نظام مهندسی انتقاد می‌کند: سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در این پروژه‌ها ورود پیدا کند.
مهندس ترافیک باید نظر کارشناسی بدهد که آیا کاربری و جانمایی چنین بناهای بلند مرتبه مفید است یا خیر.
او در مورد هتل بین‌المللی شهرداری که در ابتدای خیابان حکم‌آباد در حال احداث است، می‌گوید: در حال حاضر نبود هتل، از مشکلات شهر قزوین است؛ بنابراین احداث هتل از اقدامات مثبت شهرداری است.
معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری، وجود ترافیک را در صورت بهره‌برداری این هتل تایید می‌کند؛ اما می‌گوید: نیاز شهر به هتل، از وجود ترافیک اهمیت بیشتری دارد. احداث هتل، تصمیم درستی است. رونق گردشگری شهر در اولویت است.
مشکلات ترافیک را باید با شیوه‌های دیگر برطرف کرد که آزاد‌سازی زمین‌های اطراف از جمله این کارهاست.
خیال؛ جایگزین نظر کارشناسی
در این بین، رییس گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی قزوین، تلویحا تایید می‌کند که نظام مهندسی ساختمان حضور ملموسی در کمیسیون ماده‌ی 5 نداشته است؛ چه اینکه به باور او احساس می‌کرده که نظرات کارشناس ترافیک پذیرفته نشود.
‌کامران زندی، در مورد وظیفه‌ی گروه تخصصی ترافیک در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین به ولایت می‌‌گوید: بیش از دو سال است که نظام مهندسی بر روی ساختمان‌های بلند مرتبه که گروه دال نامیده می‌شوند، وارد عمل شده است و گروه ترافیک برای ساختمان‌های با اهمیت، دفترچه ترافیک تهیه می‌کند. در این دفترچه مشخص می‌شود که آیا این ساختمان پارکینگ‌های مناسبی دارد؟ دسترسی به خیابان با مشکل همراه نباشد؛ اما هنوز نظام مهندسی ساختمان بررسی بر روی احداث ساختمان بلند‌مرتبه انجام نداده است که آیا ساخت چنین ساختمانی در خیابان پرترافیک مضر است یا خیر.
او به این سوال که «چرا نظام مهندسی از بررسی تاثیر ساختمان بلند‌مرتبه بر ترافیک چشم‌پوشی کرده‌است؛ در حالی که به صورت قانونی می‌تواند وارد عمل شود»، می‌گوید: در واقع این ارزیابی وظیفه‌ی شهرداری است و چنانچه شهرداری ابراز تمایل کند، نظام مهندسی می‌تواند در این موضوع ورود پیدا کند.
این کارشناس ترافیک تاکید می‌کند: چنانچه نظام مهندسی بخواهد چنین طرح‌هایی را تصویب کند باید در کمیته‌ی 4 نفره مطرح شود که متشکل از شهردار، سازمان نظام مهندسی، معاونت عمرانی استاندار و رئیس مسکن و راه و شهرسازی است. در حقیقت تاکنون نظام مهندسی، چنین طرحی را در این کمیته مطرح نکرده است؛ چون فکر می‌کردیم چنین طرحی مصوب نمی‌شود. البته مذاکراتی شده است؛ اما بهتر بود که طرحی ارایه می‌دادیم.
با وجود این، وقتی «ولایت» ازجانمایی هتل بین‌المللی شهرداری به لحاظ وجود ترافیک می‌پرسد، پاسخ می‌دهد: باید نتایج تحقیق ترافیک آن محدوده وجود داشته باشد تا براساس آن نظر کارشناسی داد. اما به عنوان یک شهروند متخصص معتقدم که چنین کاربری از لحاظ ترافیکی مشکل‌ساز است.
قزوین، نمک‌آبرود نیست
اما یک استاد شهرسازی، با صراحت اعلام می‌کند که احداث هتل بین‌المللی، در ابتدای خیابان حکم‌آباد، یکی از چالش‌های ترافیک شهر قزوین خواهد شد.
سهیل کارآگاه، به «ولایت» می‌گوید: یکی از چالش‌های ترافیک شهر قزوین، در خیابان طالقانی است که این هتل در امتداد این خیابان قرار دارد. قطعا در این راستا سبزه‌میدان هم وجود دارد که ترافیک در این منطقه هم تاثیر می‌گذارد. وقتی ‌که همچنان خیابان نادری مشکل ترافیکی آن پابرجاست، شهرداری چطور ادعا می‌کند که مشکل را برطرف می‌کند؛ در حالی که ترافیک دیگر نقاط شهر حل نشده است.
البته این استاد شهرسازی، مشکل این هتل را تنها مربوط به ترافیک نمی‌داند: تکثر کاربری مشکل دیگر منطقه ولی عصر است.
کاربری مسکونی، اداری، دولتی و تجاری خرد و کلان وجود دارد که با یکدیگر در تضاد هستند. یک کاربری، کارکرد شبانه‌روزی دارد مانند داروخانه‌ها؛ اما کاربری دیگر مثل پایانه مسافری اینگونه نیست، اداره‌ی برق و اطلاعات ساعت مشخصی برای کار دارند یا مغازه‌‌ها همین طور؛ اما با این وجود با احداث یک هتل، مشکل جدید به این منطقه اضافه شده‌ است. این مشکل تکثر کاربری چگونه می‌خواهد برطرف شود؟ این منطقه باید از نظر کاربری مناسب‌سازی می‌شد.
کارآگاه، با بررسی موقعیت این هتل به لحاظ موضوعی می‌گوید: حکم‌آباد در طول 20 ـ 30 سال اخیر تغییرات کلی کرده است.
یک بار، باغ‌های سنتی آن تخریب شده و به جای آن راه ساخته شده است. اکنون هم در حال ایجاد یک ساختمان بلند‌مرتبه هستند.
او ادامه می‌دهد: حکم‌آباد از نظر تاریخی جزو مناطق مهم شهر محسوب می‌شود. با وجود این موقعیت کم نظیر، در طول دو، سه دهه تغییر کرده و هویت آن از بین رفته است. شهر موجود زنده است باید خودش شکل بگیرد. اینگونه کارها، محصول رویکرد سرمایه‌داری است؛ مثل عمل زیبایی است که به یک باره چهره‌ را عوض می‌کنیم.
این کارشناس شهرسازی در پاسخ به این سوال ولایت که با این وجود، شهروندان ازتغییراتی که باعث مدرن شدن شهر شود، استقبال می‌کنند، می‌گوید: این تئوری رد شده است. در حال حاضر خود سازمان بهسازی شهرداری دنبال این موضوع است که برخی از نقاط شهر را حفظ کند؛ اما دیر شده است. در طول این 30 سال، کدام نقطه از شهر را برای آیندگان گذاشتیم؟ آیا قرار نیست از این 30 سال یادگاری باقی بگذاریم؟ سرعت تغییر شهر قزوین از سرعت تغییر شهر جدید هشتگرد بیشتر است.
‌کارآگاه از رویکرد شهرداری در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی هم انتقاد می‌کند: می‌خواهند این شهر را از نظر اقتصادی توسعه بدهند برای همین به سراغ ساخت هتل رفته‌اند. ابتدا باید یک هتل ساخته شود و مورد ارزیابی قرار بگیرد، بعد اقدام به ساخت هتل‌های دیگر شود. این موضوع در طرح جامع شهری دیده شده است. اما در حال حاضر از چنین سیاستی پیروی نمی‌شود. اینجا قزوین است، نمک آبرود نیست. این شهر پتانسیل خاص خود را دارد؛ شهر مذهبی و تاریخی است. باید برای این شهر نیاز‌سنجی صورت گیرد. الان مجتمع‌های تجاری ساخته شده است که بسیاری از این مجتمع‌ها موفق نیستند و در حال حاضر، بیشتر آنها خالی هستند.
در حالی شهر قزوین، پوست‌اندازی می‌کند که بسیاری از کارشناسان مستقل بر این باور هستند که در مورد برخی از پروژه‌ها همه‌ی جوانب آن بررسی نشده است و در این بین ‌نظر کارشناسی در این پروژ‌ها سهمی ندارد، یا دست کم کمرنگ دارد.

شنبه 5 بهمن 1392
08:58:39
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT