یک پیشنهاد انسان‌دوستانه


فهیمه امامی
چندی پیش شنیدم یکی از دوستان خیراتی را برای روح مادرش که دار فانی را وداع گفته بود تهیه دیده بود که به نظرم بسیار جالب و زیبا آمد. اما آن دوست چه کرد و آن خیرات چه بوده است؟! با توجه به فصل سرما و حضور پررنگ کودکان کار، که اخیرا در میادین و چهارراه‌ها افزایش یافته، تعداد زیادی کاپشن و پالتوی بچه‌گانه خریده و آنها را بین کودکان کار توزیع کرده است.
با خود گفتم، فکر بکر یعنی این!! چه خوب می‌شود تفکرات این چنینی رواح پیدا کرده و جایگزین سنت‌هایی شود که هیچ دردی از هیچ انسانی دوا نمی‌کند.

دوشنبه 9 دي 1392
08:49:04
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT