برفی باز هم در برف!


زهرا شیشه‌گرها
شغلی که پس از سال‌ها رنگ و جان تازه‌ای در محله‌های شهر به خود گرفت به کسی تعلق دارد که در روز برفی، زمانی که آسمان حسابی خود را بر روی زمین تکانده بود صدایش شنیده می‌شود "برفی" همان کسی که پاروی معروف را بر دوش می‌کشد و جانانه بر روی برف‌های سپید و گاه آغشته با گل و یخ قدم می‌زند و امیدوار است درب خانه‌ای باز شود و او را برای پاروی برف زمستانی صدا زند.
آری برفی که ما را در پاییز، مشعوف کرد و امیدواریم همچنان ادامه داشته باشد خاطراتی و یا درآمدهای حلالی را زنده کرد که روزهایی نه چندان دور با زندگی آدمی انس قابل باوری داشتند...

سه شنبه 19 آذر 1392
08:54:18
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT